Hög utnyttjandegrad i lagertjänster

Åbo hamn tjänstgör alla godstrafiksaktörer pålitligt och kostnadseffektivt. Som komplement till tjänsterna avsedda för hamnens båttrafik fungerar moderna lager- och terminaltjänster som fyller behovet både för långsiktig lagring och snabb distributionsverksamhet.