Lagertjänsters efterfrågan fortsatt högt

Som komplement till tjänsterna avsedda för Åbo hamns båttrafik fungerar moderna lager- och terminaltjänster som fyller behovet både för långsiktig lagring och snabb distributionsverksamhet. Hamnbolaget har över 800 000 kvadratmeter fältareal intill hamnkajerna och cirka 100 000 kvadratmeter inomhuslagerutrymmen i hamnen och det intill liggande logistikområdet.