Vi erbjuder våra kunder nya, mer produktiva lösningar för lagringstjänster och logistik.

Varför välja Åbo Frilager?

Läge och
utrymmen

Vi befinner oss intill Åbo hamn, knutpunkten av de viktigaste farlederna i Östersjön och under tre timmar från 80 % av alla finländare. Till hamnen är det 5 minuters, och till flygfältet 15 minuters bilresa.

Våra förråd består av stora hallar och fältområden, som båda kan fullt skräddarsys enligt varje kunds behov. Vi erbjuder bland annat kalla och uppvärmda lager, som kan justeras enligt de behov dina produkter har.

Service och
nöjda kunder

Våra styrkor är proaktiv problemlösning, starkt kunnande och god stämning i allt vi gör.

Kundorienterat tänkande, utveckling av verksamheten och äkta kundbetjäning är för oss ytterst viktigt. År efter år får vi utmärkt positiv feedback från våra kunder. Vi strävar alltid till att överträffa kunders förväntningar.

Leave it to us – vi fixar!

System och
integrationer

I lagring utnyttjar vi moderna informationssystem som enkelt kan integreras i andra system.

Med oss är orderhantering problemfritt, fastän du skulle befinna dig på andra sidan av jordklotet. Med vår kostnadsfria Extranet-tjänst kan du även följa lagerstatus och leveranser i realtid, när och var som helst.

I princip kan du hantera hela lagringsprocessen på distans, transparent och effektivt.

Tjänster

Varuhanterings- och lagringstjänster

Vi erbjuder mångsidiga och heltäckande varuhanterings- och lagringstjänster, alltid enligt ditt behov. Du kan utnyttja våra lager för självständig lagring, fullständigt utkontraktera lagringen till oss, och allt däremellan. Vi löser alltid våra kunders lagrings- och logistikbehov flexibelt, pålitligt och säkert.

Lagring

Flexibla och säkra lagerutrymmen för varierande behov

Vi förstår företags individuella behov och bygger välfungerande lagringstjänster kring dem. Våra vida lagerutrymmen är mångsidigt justerbara för olika förvaringskrav.

Vår erfarna och kompetenta personal samt vår moderna utrustning garanterar fraktens säkerhet i alla stadier – från mottagning till vidaresändning. Vårt område har omfattande larmsystem och väktare dygnet runt.

Våra lagerutrymmen betjänar så väl kort- som långsiktiga behov, och vi gör gärna upp en plan för den bästa servicehelheten tillsammans med kunden.

Våra lagerutrymmen kan delas in i dessa fem typer: utomhusförvaring, uppvärmda lagerlokaler, kyllager och kallager, samt alkohollager.

Om oss

Åbo Frilager – lagringstjänster sedan 1964

Vi är en erfaren aktör, som ständigt växer och utvecklas. Vårt servicekoncept har blivit mycket mer mångsidig än enkel lagring för import- och exportverksamhet till modernt 3PL-koncept. Man har även investerat kraftigt i digitalisering. Med oss hålls du ständigt på toppen av branschens utveckling.

Vi erbjuder lagrings- och varuhanteringstjänster för många branschers företag och importörer – från små import- och exportkunder till stora logistiska utkontrakteringsprojekt.

Våra värderingar innovation, miljövänlighet, kundorienterat tänkande och omtänksamhet syns i vårt dagliga arbete som kontinuerlig utveckling av processer och arbetsrutiner, energiutnyttjande och -återvinning samt stenhård proffsighet som baserar sig på kundorienterat tänkande och stark laganda. På vårt lager möts du alltid av en människa.