Nyhetsrum

Läs om vad som händer i Åbo Frilager och närområdet.

Lagertjänsters efterfrågan fortsatt högt

Som komplement till tjänsterna avsedda för Åbo hamns båttrafik fungerar moderna lager- och terminaltjänster som fyller behovet både för långsiktig lagring och snabb distributionsverksamhet. Hamnbolaget har över 800 000 kvadratmeter fältareal intill hamnkajerna och cirka 100 000 kvadratmeter inomhuslagerutrymmen i hamnen och det intill liggande logistikområdet.

Smidighet till lagertjänster med digitalisering

Traditionsrika Åbo Frilager är en pålitlig och modern partner för lagertjänster och logistikkedjor. Genom digitalisering kan kunderna enkelt sköta lagringsprocessen själva, eller utkontraktera helheten.

Hög utnyttjandegrad i lagertjänster

Åbo hamn tjänstgör alla godstrafiksaktörer pålitligt och kostnadseffektivt. Som komplement till tjänsterna avsedda för hamnens båttrafik fungerar moderna lager- och terminaltjänster som fyller behovet både för långsiktig lagring och snabb distributionsverksamhet.

Produktivitet till lagren med AbakusWMS-lagerhanteringssystemet

Åbo Frilager (Turun Vapaavarasto, TVV) erbjuder lager-, tull- och godshanteringstjänster för olika industriers företag och importörer, allt från små importörer och exportörer till massiva logistiska utkontrakteringsprojekt. TVV:s fördel är ett ytterst flexibelt och kundorienterat 3PL-servicekoncept. Kunden kan avhämta en del av deras last och endast tulla den här delen, smidigt och kostnadseffektivt. Tullens behövliga dokument

Arbetssättet skräddarsys enligt kunden

Turun Vapaavarasto Oy breder ut sig på ett 28 hektars område i Åbos hamnområde alldeles intill Runsalabron. – Konceptet är det, att man kan ta hit vad som helst. Det här är inte endast utrymmen i lagerhallar, utan även utefält. Här kan kunden lagra oförtullade varor. På området hanteras till exempel lagring och utrustning av

Till nya system tillsammans med kunden – Åbo Frilager satsar på digitalisering och energieffektivitet

Åbo Frilager utvecklar sina processer inom lagerhantering, och hela organisationens operativa verksamhet. De nya systemen planeras från första början med lagrets kunders behov och förväntningar i åtanke.

Tillväxt från kakel

Åbo Frilager växer fort till en heltäckande logistikpartner. Det nya kontraktet med Pukkila, som producerar keramiska kakel, är ett stort steg för företaget.