Våra tjänster

Förtullade eller oförtullade varor, uppvärmd eller nedkyld lagring – hos oss får du mångsidiga lagringstjänster på ett centralt läge.

3PL och utkontrakterad lagring

I logistiktermer handlar 3PL om utkontraktering av orderhantering, plock, packning, lagring och leverans. Företaget kan koncentrera till fullo på den egna affärsverksamheten, dvs. utveckling av verksamhet, försäljning och marknadsföring. Utkontrakterad logistik och dess processer fungerar i bakgrunden och är en del av företagets verksamhet precis i den form och storlek som företaget behöver just då.

Genom att utkontraktera din logistik kan du fokusera på att växa din affärsverksamhet. Försändelserna skickas iväg från våra lager dagligen, och därmed är leveranstiderna snabba. I bästa fall är beställningen framme följande dag.

Den största fördelen är utan tvekan kostnadseffektivitet. Företaget behöver inte investera i utrymmen, personal och diverse maskiner och system. Du kan beställa tjänsten just i den form och storlek som du själv önskar och tror att passar ditt företag bäst.

Samtliga leveranser, försändelser och funktioner kan skräddarsys precis enligt kunden, vilket leder till att slutkunden inte kan ana att det som mellanhand finns en yrkeskunnig logistikoperatör som sköter leveranserna till punkt och pricka.

Tjänsten lämpar sig till företag av alla storlekar. För oss är såväl små nystartade företag, som stora erfarna företag, viktiga.

Tjänstens enkelhet är en orsak varför företag väljer 3PL som en kompletterande service för deras verksamhet. Oavsett om du är ett litet startup-företag som bara har en produkt och en idé, men saknar logistikkedja, eller ett stort växande företag, men har inte längre rum eller resurser för att hantera logistiken själv.

3PL-konceptet lämpar sig i princip till alla segment där man levererar produkter vidare till kunder, som t.ex. näthandel, industri, byggföretag, grossister, etc.

Vi har lagerutrymmen, personal, utrustning, system och framförallt kunnande. Ta modigt kontakt redan innan du börjar planera helhetsbilden för din verksamhet. Låt oss tillsammans fundera på vilka tjänster och lösningar som vore perfekt för just din verksamhet.

Tillsammans skräddarsyr vi en lämplig tjänstehelhet från vårt utbud. Du kan välja endast de tjänster du behöver. Du kan utkontraktera en del av lagret till oss, eller hela logistikhelheten.

Presentation av 3PL

Mellanlagring

Vi är här för dig när du behöver kort- eller långsiktig mellanlagring. Vår mellanlagring betjänar behoven för företag av alla storlekar och typer.

I mellanlagring drar du nytta av varornas tillgänglighet, snabba leveranser, och du kan ta emot dina produkter från flera leverantörer till ett och samma ställe.

Mellanlagringen har ingen tidsgräns, så det kan likväl fungera som ditt lager för kommersiella produkter. Mellanlagring kan utnyttjas på flera olika sätt.

1. Dina produkter färdas via oss och lagras just så länge du behöver

2. Du kan själv förädla dina lagrade produkter hos oss, eller behandla dem som du önskar.

Vi har inte definierat någon tidsgräns eller minimivolym för mellanlagrade produkter. Oavsett om du vill lagra en låda för en dag eller 10.000 lådor för ett år är du välkommen hos oss. För oss är det viktigast att kunden får just den service de behöver, då de behöver den. Ofta behöver små aktörer mellanlagringsutrymme från oss just för några lådor, för de hör till en större helhet, som antingen sätts ihop hos oss eller lagras fram till att de levereras på det sätt kunden önskar. Fördelen är det att kunden inte behöver vara på plats eller boka ett givet lagerutrymme, utan vår avgift baserar sig alltid på användningen och tiden.

Näthandelns logistiklösningar

Om du håller på och påbörjar näthandel, eller har en färdig produkt eller idé men saknar distributionskanal, tveka då inte att kontakta oss. Vi har färdiga gränssnitt till nästintill alla näthandelsplattformar, eller så kan vi leverera en färdig näthandelslösning. Vi ser till att dina produkter lagras och packas på ett organiserat och lämpligt sätt, och att produkterna levereras till kunder inom utsatt tid.

Du behöver inte fundera på var och hur du lagrar dina produkter. Vi sköter hela logistiken och leveransen kostnadseffektivt i bakgrunden av din näthandel. Du kan fritt fokusera på försäljning och produktutveckling.

Om du redan har påbörjat småskalig näthandel och du märker att hemmet fylls med beställningar, och din tid rinner iväg till packning.

Utkontrakterad logistik sparar tid, och låter dig fokusera på din egentliga affärsverksamhet.

När du utkontrakterar näthandelns logistik till oss går vi först tillsammans igenom hur du vill att dina produkter levereras, med vilka leveranstider och i hurdana förpackningar. För oss är det viktigaste skedet då dina kunder får sina beställningar – är förpackningens utseende eller miljövänlighet i centrum, eller är det något annat? Vi har redan byggt ett välsmort nätverk kring verksamheten, och detta leder till att just dina produkter når sin destination inom utsatt tid.

Presentation av näthandelns logistiklösningar

Skattefri lagring / alkohollagring

Vi erbjuder säker och lagenlig lagring för importörer av alkoholprodukter. Hos oss hålls lådor, flak och laster i utmärkt skick, och även accisärenden sköts smidigt via oss.

Våra lagerutrymmen är en kostnadseffektiv lösning för importerade alkohollaster. Du kan hämta ut den mängd du behöver från lagret, och betala accis enligt detta. Vår professionella personal hjälper dig i alla frågor gällande alkohollagring, och vi sköter även skatteärenden för dig.

Vårt skattefria alkohollagers (+12° C) areal är 500 m2 och lämpar sig utmärkt för småskaliga alkoholimportörer. Hos oss kan du lagra både förtullade och oförtullade partier, både de som levereras från EU och utom EU. Varorna kan även vidarebefordras, antingen med eller utan skatt.

Mellanlagring för importörer av fordon / jordbruksmaskiner (PDI)

Redan under årtiondens tid har vi erbjudit utrymmen för importörer av fordon och jordbruksmaskiner, både i form av utefält och rustnings- och servicehallar. Tillsammans med diverse aktörer har vi planerat utrymmen där de kan syssla med sin egen verksamhet. Förkortningen PDI kommer från Pre Delivery Inspection, och betyder importgranskning eller leveransgranskning.

Samtliga fordon eller maskiner kan inspekteras centralt på en plats, vilket leder till att man kan garantera jämlik inspektion och kvalitet. Flera importörer kan utnyttja samma servicekoncept på samma plats, vilket leder till ökad kostnadseffektivitet.

Vi har byggt utrymmen för våra kunder enligt deras önskemål. Under samma tak finns inspektionsutrymmen, utrustningshallar, målerier och tvättlinjer. Det här ser till att fordonen inte behöver transporteras vidare innan slutgiltig leverans. Inspektion, underhållsprocess och mellanlagring kan hanteras på ett och samma ställe innan fordonen eller jordbruksmaskinerna levereras till kunder.

Vi har optimala utrymmen för lagring av fordon. När fordonen anländer till Åbo hamn flyttas de till Åbo Frilagers område på privat väg, vilket innebär att de inte behöver transporteras på allmänna vägar. Fordon och jordbruksmaskiner flyttas alltid av oss eller våra aktörer genast då de anländer. Vi kräver naturligtvis att chauffören har passande körkort.

Mottagning av varor

Beställning

Beställ produkterna/lasten och gör en ankomstanmälan till oss genom Extranet

Tidpunkt

Slå fast lossningsdag med oss

Transport

Lasten anländer till Åbo Frilager

Mottagning

Lossning, kontroll, flytt till lager, inventering, lagring

Varje produkt/flak får ett unikt kolli-ID vid ankomst. Produktens lagersaldo kan följas i realtid via Extranet. Du får t.ex reda på när produkten har anlänt eller levererats.

Sändning av varor

Kunden beställer

Din kund i näthandeln beställer produkten, eller så gör du själv en upphämtningsbeställning i Extranet.

Efter beställning

Plock, packning och leveransbeställning

Transport

Produkten/lasten hämtas upp från oss (transportör, kund)

Färdigt!

Leverans till slutkund / affär / fabrik / byggarbetsplats / etc.

Extranet

Elektronisk administration

Vi utnyttjar moderna informationssystem för lagring. Med oss ordnas mottagning av leveranser smidigt, även om du fysiskt befinner dig på andra sidan jordklotet. Med vår Extranet-tjänst kan du även följa med lagerstatusen och leveranser i realtid, när och var som helst.

Områdeskarta och lagerutrymmen

Varför välja Åbo Frilager?

Läge och
utrymmen

Vi befinner oss intill Åbo hamn, knutpunkten av de viktigaste farlederna i Östersjön och under tre timmar från 80 % av alla finländare. Till hamnen är det 5 minuters, och till flygfältet 15 minuters bilresa.

Våra förråd består av stora hallar och fältområden, som båda kan fullt skräddarsys enligt varje kunds behov. Vi erbjuder bland annat kalla och uppvärmda lager, som kan justeras enligt de behov dina produkter har.

Service och
nöjda kunder

Våra styrkor är proaktiv problemlösning, starkt kunnande och god stämning i allt vi gör.

Kundorienterat tänkande, utveckling av verksamheten och äkta kundbetjäning är för oss ytterst viktigt. År efter år får vi utmärkt positiv feedback från våra kunder. Vi strävar alltid till att överträffa kunders förväntningar.

Leave it to us – vi fixar!

System och
integrationer

I lagring utnyttjar vi moderna informationssystem som enkelt kan integreras i andra system.

Med oss är orderhantering problemfritt, fastän du skulle befinna dig på andra sidan av jordklotet. Med vår kostnadsfria Extranet-tjänst kan du även följa lagerstatus och leveranser i realtid, när och var som helst.

I princip kan du hantera hela lagringsprocessen på distans, transparent och effektivt.