Åbo Frilager – sedan 1964

Åbo Frilagers historia

Åbo Frilager grundades redan år 1964 av Åbo stad och Handelskammaren. Vår verksamhet började som en stödbas för hamnverksamheten. I närheten av Åbo hamn behövdes tull- eller frilager för att stöda import- och exporttrafiken genom Åbo. Den tiden var bilimporten absolut det största segmentet, men väldigt fort uppkom behov för lagertjänster för styckesvaror.

Åbo Frilager idag

Idag är vi en stor och modern lagerlogistikaktör. Lagerutrymmen byggs kontinuerligt enligt våra kunders behov, och lagerhanteringssystemen är byggda på nyaste teknologin. Informationsflödet är alltid i realtid och digitalt. Vi har byggt diverse gränssnitt mot våra kunder, och gjort samarbetet mellan oss och kunder så smidigt och flexibelt som möjligt.

Vad för framtiden med sig?

Vi utvecklas och växer enligt våra kunders behov och förfrågningar. Vi blir konstant mångsidigare och vårt mål är att det inte finns ett behov eller koncept vi inte kan hjälpa till med. Idag är våra lösningar väldigt mångsidiga, allt från mellanlagring till mångdimensionella 3PL- och näthandelslösningar. Vi hoppas att företag i framtiden kan utmana oss i utvecklingen av deras egen verksamhet, så vi kan bli den mest innovativa lagerlogistikpartnern i Finland. Vår starka koncern garanterar oss en god omgivning för kontinuerlig tillväxt och utveckling.

Våra värderingar

Innovativitet

Vi utvecklar ständigt våra processer och system. Vi satsar på personalens yrkeskunnighet, och bibehåller expertisen med regelbundna skolningar.

Vi förbättrar aktivt arbetsmetoder för att utveckla våra lagertjänster och verksamhet, både till kundens och personalens fördel.

Miljövänlighet

Vi återvinner och sorterar aktivt, och uppmanar våra intressenter att göra samma.

Vi utnyttjar miljövänliga energikällor – i uppvärmning och nedkylning används geoenergi, och vi får el från solpaneler som monterats på våra lagerhallars tak.

Kundorienterat tänkande

Vi lyssnar och kan snabbt identifiera företags säregna behov. Interaktionen med våra kunder är viktig för oss. På det här sättet kan vi betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.

Proaktiv problemlösning är vår specialitet.

Omtänksamhet

Vi vill vara en flexibel partner, både för kunder och personal.

För oss är det viktigt att visa uppskattning till varje enskild persons arbetsinsats. Varje personalmedlem är en viktig del av vårt team.

Vår vision

Vårt mål är att vara den mest innovativa logistikpartnern i Finland.

Vi tänker nå detta genom aktiva inskolningar och synliga investeringar i utveckling av produkter samt vår mångsidiga personal.

Vår mission

Vi löser kundens lager- och logistikbehov flexibelt, pålitligt och säkert.

Vi erbjuder våra kunder nya och mer produktiva sätt samt system för lagertjänster och logistik.

Lediga jobb

Vi erbjuder fantastiska kollegor, utmärkta arbetsförmåner och ständigt utvecklande arbetsuppgifter.