Lagerutrymmen

Ytterst mångsidiga möjligheter och lagerlösningar

Lagerutrymmen

Stadens mest heltäckande lagerlösningar

Åbo Frilager består av 280 000 m2 lagerutrymme, som inkluderar ett flertal olika lagertyper. Lagrens takjöjd varierar mellan 4–10 meter, och alla utrymmen kan enkelt justeras och utrustas för olika aktörer. Vi planerar alltid våra lösningar tillsammans med kunden, så att det faktiskt motsvarar deras behov.

Lagerutrymmen kan vidare anpassas med t.ex sektorisering, hyllor eller till och med inredning. Våra utrymmen används i mångsidiga lagerbehov, men de lämpar sig också utmärkt som arbetsutrymmen, mockup- och showroomlokaler.

Alla våra lagerutrymmen är tillgängliga både för temporära och långsiktiga lagerbehov, och kompletteras av förstklassiga lagertjänster. Vårt område är inhängnat och övervakat dygnet runt, så ditt gods och dina produkter hålls säkert på deras individuella platser så länge du önskar. Vårt lagerområde är organiserat så att avlämning och upphämtning av varor går så smidigt som möjligt.

Mångsidiga lageralternativ

Kallager

Kallager är det mest kostnadseffektiva lagringsalternativet, när det enda du behöver är skydd och bra ordning för ditt gods. Vi kan justera lagerutrymmet enligt de lagrade varorna och behovet, från små till stora varor och golvlager till hyllager. I våra hallar finns lämpliga helheter för t.ex diverse byggnadsmaterial och industriella komponenter.

Uppvärmda lager

På vårt område finns uppvärmda (+10–16° C) lager med en areal på ca. 14 000 m2. Våra höga hallar och tydliga utrymmeshelheter möjliggör enkel lagring av komplicerade varor. Våra lagerutrymmen lämpar sig såväl för mellanlagring som för centrallager i längre projekt.

Våra uppvärmda lager är temperaturkontrollerade, och vi ser till att varornas temperatur- och fuktighetskrav uppfylls. Uppvärmda lager lämpar sig utmärkt till varor och lösningar där det krävs kontinuerligt plock och produktionsarbete för försändelser, samt optimal arbetsomgivning.

Kyllager

På vårt område finns kyllager (+6° C) med en areal på ca. 1000 m2. Temperaturen i lagerutrymmena hålls stadigt genom året och varornas hållbarhet ses efter både tekniskt och av våra experter.

Kyllager lämpar sig för varor som kräver kontinuerligt kylskåpstemperatur, t.ex industrivaror, -komponenter eller förpackade livsmedel. Från våra stora och temperaturkontrollerade lagerutrymmen hittar du helt säkert en plats även för väldigt känsliga varor.

Utomhuslagring

Våra stora utefält lämpar sig för såväl små som stora varor, som inte ställer krav på omgivningen oavsett årstid. På våra fält lagras t.ex bilar, båtar och industrimaterial.

Våra fältlager har en areal på cirka 23 hektar, så vi kan även anta stora utmaningar och behov. Samtliga utefält är inhängnade och övervakade dygnet runt.

Utöver lastning och lossning hjälper vi dig även i många andra logistikfrågor. Till exempel för importörer av fordon och jordbruksmaskiner erbjuder vi utrymmen för PDI-verksamhet. På vårt område finns även ett måleri och en servicehall för importerade traktorer.

Skattefri lagring / alkohollagring

Våra kunder är både stora och små alkoholimportörer. Det som lagras är starka alkoholprodukter, viner och milda alkoholdrycker.

Som lagerhållare är vi godkända av både Valvira och Tullen, så hos oss förvaras alkoholdrycker säkert och enligt lagar och bestämmelser. Hos oss hålls lådor, flak och laster i utmärkt skick, och även accisärenden sköts smidigt via oss.

Hos oss kan du lagra både förtullade och oförtullade partier, både de som levereras från EU och utom EU. Varorna kan även vidarebefordras, antingen med eller utan skatt.

Våra lagerutrymmen är en kostnadseffektiv lösning för importerade alkohollaster. Du kan hämta ut den mängd du behöver från lagret, och betala accis enligt detta. Vår yrkeskunniga personal hjälper dig i alla alkohollagringsärenden, och vi sköter även EMCS- och accisärenden för dig.

Extranet

Elektronisk administration

Vi utnyttjar moderna informationssystem för lagring. Med oss ordnas mottagning av leveranser smidigt, även om du fysiskt befinner dig på andra sidan jordklotet. Med vår Extranet-tjänst kan du även följa med lagerstatusen och leveranser i realtid, när och var som helst.

Tullfritt lagerutrymme

Hos oss kan du lagra både EU-gods och såväl förtullade som oförtullade varor. Oförtullade lasters tullavgifter betalas först då varan förs ut ur lagret som tullat gods. Detta betyder att du kan hämta upp en del av lasten och endast tulla denna, smidigt och kostnadseffektivt.

Varför välja Åbo Frilager?

Läge och
utrymmen

Vi befinner oss intill Åbo hamn, knutpunkten av de viktigaste farlederna i Östersjön och under tre timmar från 80 % av alla finländare. Till hamnen är det 5 minuters, och till flygfältet 15 minuters bilresa.

Våra förråd består av stora hallar och fältområden, som båda kan fullt skräddarsys enligt varje kunds behov. Vi erbjuder bland annat kalla och uppvärmda lager, som kan justeras enligt de behov dina produkter har.

Service och
nöjda kunder

Våra styrkor är proaktiv problemlösning, starkt kunnande och god stämning i allt vi gör.

Kundorienterat tänkande, utveckling av verksamheten och äkta kundbetjäning är för oss ytterst viktigt. År efter år får vi utmärkt positiv feedback från våra kunder. Vi strävar alltid till att överträffa kunders förväntningar.

Leave it to us – vi fixar!

System och
integrationer

I lagring utnyttjar vi moderna informationssystem som enkelt kan integreras i andra system.

Med oss är orderhantering problemfritt, fastän du skulle befinna dig på andra sidan av jordklotet. Med vår kostnadsfria Extranet-tjänst kan du även följa lagerstatus och leveranser i realtid, när och var som helst.

I princip kan du hantera hela lagringsprocessen på distans, transparent och effektivt.