Anvisningar för alkoholkunder

I vårt accisfria lager förvarar vi olika typers alkoholdrycker utan minimikrav.

Vad då för alkohollagring?

Vi erbjuder våra tjänster till importörer som importerar alkohol från både inom och utom EU. Vårt lager är en kostnadseffektiv lösning när alkoholens accis, dvs. alkohol- och förpackningsskatt, betalas först när de avhämtas från vårt lager för skattebelagt utnyttjande, t.ex till restauranger. Även oförtullade partier som inte kommer från EU kan lagras hos oss, och man kan tulla dem enligt realiserad avhämtning.

Alkohollager

Vårt alkohollager är en uppvärmd hall med en konstant temperatur på cirka +12 °C. Vårt lagerområde är säkert och övervakat 24/7. Vårt lager är godkänt av Valvira och Tullen. Vi är öppna vardagar kl. 7:30 – 16:15.

Företagets accisnummer (Authorixzed warehousekeeper): FI01419516A00

Skattefria lagrets accisnummer (Tax warehouse): FI01419516001

Registrerad avsändare: FI01419516E00

Extranet​

Våra kunder har tillgång till Extranet-systemet, där man kan följa upp lagersaldo, göra ankomstaviseringar, upphämtningsbeställningar samt se över tidigare beställningar.

Lagringsavtal

Innan lagringen påbörjas måste ett lagringsavtal göras. Valvira kräver att det finns ett avtal för lagringen innan de tilldelar grossistförsäljningslov. Avtalet är bindande när kunden får grossistförsäljningslovsnumret från Valvira.

Hyran betalas månatligen i efterhand enligt använd yta och i kraftvarande prislista, liksom även serviceavgifter. Accis faktureras innan alkoholpartiet avhämtas från lagret. Lagrade varor fungerar som pant för fakturorna.

Vi sköter accisdeklarationer och -betalningar till skattemyndigheten, samt EMCS-deklarationsärenden. Kunden sköter raporteringen till Valvira. Vi sköter inte leveranser, så kunden bör göra avtal med deras egen transportör. Kunden bör själv försäkra varorna. Vi har endast ansvarsförsäkring som täcker de skador vi själva orsakar varorna.

Alkoholpartiets ankomst till lagret

Kunden gör ankomstavisering i Extranet för alkoholleveransen i fråga.

Om leveransen kommer från ett annat EU-land gör den utländska sändaren en avisering för leveransen i EMCS-systemet. Ifall alkohol flyttas till vårt lager från ett annat skattefritt lager i Finland, används istället för EMCS-systemet förenklade tillvägagångssätt. Där markeras utöver produktinformationen både vår och avsändarens accisnummer i fraktsedeln. För alkohol som inte kommer från EU gör speditören anmälan hos tullen och meddelar oss om detta. Sedan lägger vi till leveransen i EMCS-systemet.

När alkoholleveransen anländer till vårt lager kontrollerar vi att varorna är intakta och enligt föranmälan. Den avisering som gjorts för leveransen kvitteras i EMCS-systemet. Ankomstanmälan skickas per email till kunden, och ankomstuppgifterna kan också ses i Extranet.

Avhämtning av alkoholbeställning från lagret

Kunden gör avhämtningsanmälan för varorna i Extranet. Avhämtningsanmälan bör vara sparad i systemet senast kl. 12 på vardagen innan avhämtning. Som bilaga för anmälan skickas behövliga fraktsedlar, godslista och kollietiketter. Dessa kan även skickas i ett senare skede per email.

Ifall produkterna avhämtas för skattebelagt bruk, och flyttas alltså inte till ett annat skattefritt lager eller annat EU-land, räknar vi ut accisen och skickar faktura på detta till kunden, och denna bör betalas innan avhämtning. För avhämtningar som levereras till annat EU-land gör vi anmälan i EMCS-systemet.

Beställda produkter plockas och packas på vårt lager. När transportören har hämtat leveransen flyttar sig beställningen till arkivet i Extranet.